четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Бургас - предимствата при използване на услугите на счетоводни къщи

У нас са налице над седем хиляди компании и физически лица, които оферират услуги свързани със счетоводството, от което число има много и във Бургас, съобразно данни на АСКБ. Възникването на сходен тип услуга става след успешното приемане на Търговския закон (ТЗ), при факта, че първите фирми, предлагащи счетоводно обслужване притежават минало от преди около двайсет години. Счетоводна фирма има възможност да се онамени всяко едно физическо или юридическо лице, регистрирало се по Търговския закон (ТЗ) – ЕТ (Едноличен Търговец), Акционерно Дружество (АД), Дружество с Ограничена Отговорност (ООД) заедно с холдинг.
Този вид фирми преди всичко извършват деятелността, която би вършила специален счетоводно отделение, с неговите служители и управители, като в същото време представляват потребителя пред повечетo институции, стремейки се да предложи такъв обсег от счетоводни услуги, така че клиента да е възможно да насочи цялата част от своето съсредоточаване към бизнеса и да не изпитва тревоги за счетоводните дейности. При ангажимент на фирма, занимаваща се с счетоводно обслужване се икономисва от влагането на пари за техника и софтуер, нормативни бази, семинари и обучения за счетоводителите, които същевременно ще направят неизгодно предпочитанието за личен отдел, занимаващ се с счетоводно обслужване, за разлика от използването на услугите на счетоводна къща във Бургас. Освен това разполагаш с добре обучен персонал, на който можеш да се довериш и който отговаря за грешките си, но най-същественото предимство на счетоводните кантори е практиката, понеже е недостижима задача за един обслужващ да да се съобрази с абсолютно всичко в счетоводните стандарти. Компаниите, офериращи такъв тип дейности проследяват непрестанно за изменения във законодателството, като в същото време незабавно предизвестяват клиентите при такива. Използването на сходен тип услуги ще бъде потребен като имаме впредвид разходите и/или компенсацията при допуснати разминавания, като персонала в счетоводните къщи са ангажирани да се специализират и непрекъснато да разглеждат бранша. В същото време счетоводните кантори поемат отговорността при допуснати разминавания в направените отчети, неточно отчетени контрибуции и разминавания в сроковете. Клиентите на счетоводните компании са доста много и от много сектори и различни по обем – от немалки компании, хотели, хипермаркети до малки магазини, а даже и фирми, които държат свой собствен отдел за счетоводство, обаче употребяват техните услуги за тяхната проверка. Има дори счетоводни компании, които недълго след след като са се появили са инсвестирали в собствен отдел за програмиране, който да разработи софтуера, който да покрива нуждите по плана извършен от отдела по счетоводство. В много от случаите по-късно те започват да добиват приходи от този софтуер.